CPU: s Smart Fan-funktion - Artiklar

Rekommendera, 2019

Redaktörens Val

CPU: s Smart Fan-funktion

Alla datorer använder en CPU-fläkt så att den inte överhettas. Smart Fan Control justerar automatiskt hastigheten enligt temperaturen.

Smart Fan Control justerar automatiskt fläkthastigheten (blad av fanbild av TEA från Fotolia.com)

CPU-kylning

Om det inte kyls ordentligt kan CPU överhettas och skadas permanent. Standardinställningarna för fläktstyrning ställer in fläkten för att rotera med konstant hastighet medan datorn är på.

Smart fläktkontroll

Smart Fan Control justerar automatiskt fläkthastigheten så att den går fortare när CPUen är varmare för att hålla den vid en konstant temperatur. Detta innebär vanligtvis en minsta och maximal hastighet för olika CPU-temperaturer. Vid låg temperatur roterar fläkten med minsta hastighet. Det ökar dock rotationen enligt CPU-temperaturen.

Konfigurera fläktkontrollen

Smart Fan Control kan slås på eller av samt dess ändrade inställningar inom BIOS (grundläggande ingång eller utgångssystem) på din dator. Alternativen kommer att finnas i alternativen "CPU", "Advanced" eller "Overclocking"


Populära Kategorier

Top